De Campus Almkerk is een innovatiecentrum voor landbouw en duurzaamheid. Deze voorziet in een maatschappelijke behoefte waarin leefbaarheid, kleinschalige voedselproductie, als ook duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol spelen. De Campus investeert in activiteiten met een hoge maatschappelijke relevantie. Collectieve zelfvoorzienendheid speelt hierin een belangrijke rol.

De Campus Almkerk

De Campus is een plek voor ondernemende kenniswerkers met een sterke doe-mentaliteit. Vanuit een circulaire benadering is een leegstaande verpauperde boerderij (VAB) op 10 hectare herontwikkeld door middel van een agile proces. In de eerste sprints is een grote lege agrarische schuur verbouwd naar een gebouw met diverse werkruimtes en algemene voorzieningen. Daaropvolgend is het buitenterrein gereed gemaakt voor landbouwinnovatie en levensloopbestendige, energieneutrale, modulaire woonconcepten.

De Campus biedt op deze manier ruimte, middelen en mogelijkheden aan ondernemingen om in korte projecten samen ervaring op te doen met innovaties en nieuwe ontwikkelingen, met als doelstelling om deze om te zetten naar een concrete stap in het eigen ondernemingsplan. We kiezen hiervoor niet voor een centraal geleide organisatie, maar voor een flexibele groep van zelfstandige bedrijven. Hierdoor ontstaat een smeltkroes waarin de kruisbestuiving ontstaat die vernieuwing stimuleert en versnelling mogelijk maakt naar een zelfvoorzienende samenleving.

Adresgegevens

Laagt 16
4286 LV Almkerk

Contactgegevens

085-0160728
info@campusalmkerk.nl
campusalmkerk.nl
campusalmkerk

  • 50.000 m2 proeftuinen voor innovatieve landbouwactiviteiten gericht op biologische voeding op basis van biodiversiteit en Pixelfarming
  • 40.000 m2 proeftuinen voor biodiversiteit op basis van natuurinclusieve landbouw
  • 5.000 m2 proeftuinen geschikt voor innovatieve bouw- en installatietechniek en woonconcepten
  • 1.000 m2 werkruimten en labs